Zastávka:

Štadlerovo nábrežie

Autobus
Trolejbus
Regionálny autobus