Zvolenská cesta, TESCO
Iliaš, II.
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 10
06 07
07 20
08 55
09
10 00
11
12
13 10
14 20
15 25
16 40
17
18
19
20
21
22 31 P
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23