Dolný Harmanec, jaskyňa
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 11
07
08
09 26
10
11 41
12
13 31 H
14
15 31
16
17 16
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 26
10
11
12 16
13
14
15 41
16
17
18
19
20
21
22
23