Zvolenská cesta, sever
Iliaš, II.
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 12
06 09
07 22
08 57
09
10 02
11
12
13 12
14 22
15 27
16 42
17
18
19
20
21
22 33 P
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23