Kostiviarska, rázc.
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 38
07
08
09 49
10
11
12 04
13
14
15 54
16
17 39
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 49
10
11
12 39
13
14
15
16 04
17
18
19
20
21
22
23