Dolný Harmanec, pamätník
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 16
07
08
09 31
10
11 46
12
13 36 H
14
15 36
16
17 21
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 31
10
11
12 21
13
14
15 46
16
17
18
19
20
21
22
23