Kostiviarska
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 39
07
08
09 50
10
11
12 05
13
14
15 55
16
17 40
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 50
10
11
12 40
13
14
15
16 05
17
18
19
20
21
22
23