Autobusová stanica
Badín, Vŕšok
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 15 B 25
05 20 C 30 B 55 B
06 10 10 C 25 B 35 C
07 05 B 30 C 55 B
08
09 35 B
10 30
11 15 B 55 10
12 40 B
13 05 45 D
14 10 B 30 12 R 55
15 20 B 45 B
16 25 B
17 10 B
18 30 D
19 35 22 B
20
21 05 22 D
22 28 22 B
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 15 B
05 20
06 30 B
07 30
08
09 05 B
10 30
11
12 05 B
13 35
14
15 20 B
16 35
17
18 35 B
19
20 15 76 D
21
22 28 76 B
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • B - premáva len po zastávku "Badín, vŕšok"
  • C - premáva cez zastávku "Rakytovce, ČOV"
  • 10 - nepremáva od 20.12. do 7.1., 4.2., od 7.3. do 11.3., od 14.4. do 19.4., od 1.7. do 2.9., od 28.10. do 31.10
  • D - zachádza cez zastávku "Badín, Danko"
  • 12 - nepremáva od 20.12. do 7.1., 4.2., od 7.3. do 11.3., od 14.4. do 19.4., od 1.7. do 2.9., od 28.10. do 31.10.
  • R - premáva len po "Badín, vŕšok", zachádza cez zast. "Rooseveltova nemocnica"
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4