Úvod > Zmluvy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Dodávateľ
25.01.2023 Dodatok č. 18 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ Všeobecná úverová banka, a.s.
27.06.2022 ISO 9001:2015 Diagnostika a opravy dráhových vozidiel mestskej hromadnej dopravy QSCert spol s.r.o.
11.01.2022 Dodatok č. 17 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ Všeobecná úverová banka a.s
29.11.2021 Dodatok č.16 k zmluve o kontokorektnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB, a.s.
14.05.2021 Politika spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a. s. DPMBB
27.11.2020 Dodatok č. 15 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
24.07.2020 Zmluva o termínovanom úvere č. 706/2020/UZ VÚB Banka a.s.
24.07.2020 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 899/2020/D VÚB Banka a.s.
24.07.2020 Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľný majetok č. 935/2020/ZZ VÚB Banka a.s.
27.11.2019 Dodatok č. 14 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
30.10.2019 Dodatok č. 13 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
30.05.2019 Dodatok č. 12 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
14.03.2019 Zmluva č. 97/2019/UZ VÚB Banka a.s.
14.03.2019 Dohoda o blankozmenke č. 167/2019/D VÚB Banka a.s.
14.03.2019 Zmluva o zriadení záložného práva č. 152/2019/ZZ VÚB Banka a.s.