Dolný Harmanec, ihrisko
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 13
07
08
09 29
10
11 44
12
13 34 H
14
15 34
16
17 19
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 29
10
11
12 19
13
14
15 44
16
17
18
19
20
21
22
23