Badín, razc.
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 59
06
07
08 21 C
09
10
11
12 46 10
13
14 25 C
15 50 C
16
17
18
19 27
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23