Námestie Ľ. Štúra, Kaufland
Iliaš, II.
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 07
06 04
07 17
08 52
09 57
10
11
12
13 07
14 17
15 22
16 37
17
18
19
20
21
22 28 P
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23