Dolný Harmanec, kostol
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 15
07
08
09 30
10
11 45
12
13 35 H
14
15 35
16
17 20
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 30
10
11
12 20
13
14
15 45
16
17
18
19
20
21
22
23