Zvolenská cesta, stred
Iliaš, II.
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 13
06 10
07 23
08 58
09
10 03
11
12
13 13
14 23
15 28
16 43
17
18
19
20
21
22 34 P
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23