Námestie Ľ. Štúra, Kaufland
Senica, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 28
06 38
07 20 z 45
08
09 15 P
10 25 z
11
12
13 27
14 43
15 47
16
17 03
18
19
20
21
22 49 B
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • z - Zo zastávky Partizánska cesta pokračuje v smere Železničná stanica (druhá v poradí na trase).
  • P - Ide cez zastávky Priemyselný park, most; MED-ART a BURGMAIER.
  • B - Ide len po zastávku Partiz. cesta, čerp. stanica.