Námestie Ľ. Štúra, Kaufland
Horné Pršany
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 41
06 41
07
08
09 11
10 41
11
12 51
13
14 11
15 21
16
17 16
18 56 22
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07 11
08
09
10
11
12
13
14
15 21
16
17
18
19
20
21
22
23