Národná
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 49
07
08
09 59
10
11
12 14
13
14
15
16 04
17 49
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 59
10
11
12 49
13
14
15
16 14
17
18
19
20
21
22
23