Jakub, ihrisko
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 37
07
08
09 48
10
11
12 03
13
14
15 53
16
17 38
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 48
10
11
12 38
13
14
15
16 03
17
18
19
20
21
22
23