Podháj, SZU
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 30 H
06 08 C
07 08 10 D 38
08 30 C
09
10
11 38
12 55 10 C
13
14 35 C 56
15 59 C
16
17
18
19 38
20
21
22 13 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 28
07
08 34
09
10
11 38
12
13
14 43
15
16
17 43
18
19
20
21 24 76 H
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • H - zachádza cez Badín, Hliny
  • C - premáva cez zastávku "Rakytovce, ČOV"
  • 10 - nepremáva od 20.12. do 7.1., 4.2., od 7.3. do 11.3., od 14.4. do 19.4., od 1.7. do 2.9., od 28.10. do 31.10
  • D - zachádza cez zastávku "Badín, Danko"
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4