Horný Harmanec
Autobusová stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 10
07
08
09 25
10
11 40
12
13 30 H
14
15 30
16
17 15
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 25
10
11
12 15
13
14
15 40
16
17
18
19
20
21
22
23