Dolný Harmanec, pamätník
Horný Harmanec
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 41
05 41
06 01 h 56
07
08 11
09 11 h
10 51 h
11
12
13 21 h
14 21
15 16 h
16 56 h
17 46
18
19 41
20
21 46
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 51
06
07
08
09 11 h
10
11
12 01 h
13 46
14
15 16 h
16
17 41
18
19 41
20
21 46
22
23