Kostiviarska, rázc.
Dolný Harmanec, ihrisko
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 26
05 25 45 h
06 40
07 55
08 55 h
09
10 35 h
11
12
13 05 h
14 05
15 00 h 40
16 40 h
17 30
18
19 25
20
21 30
22 41 S
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 35
06
07 10 S
08 55 h
09
10
11 45 h
12
13 30
14
15 00 h
16
17 25
18
19 25
20
21 30
22 41 S
23