Zastávka:

Rooseveltova nemocnica

Autobus
Trolejbus
Regionálny autobus