Ďumbierska, ZŠ
Viestova
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 46
07 16 D c
08 06 49 Z c
09 41
10 41 Z c
11 16
12 36
13
14 26
15 11 Z c 52
16
17 12
18 22
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • D - Ide cez zastávky Sásovská cesta a Ďumbierska, ŠZŠ; Vynecháva zastávky Garbanka; Hlboká a Stará Sásová; Ide len po zastávku Rudlovská cesta, podjazd.
  • c - premáva len v dňoch školského vyučovania
  • Z - Ide len po zastávku Železničná stanica.