Strieborné námestie
Viestova
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 35
07 07 D c 55
08 38 Z c
09 30
10 30 Z c
11 05
12 25
13
14 15
15 00 Z c 41
16
17 01
18 11
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • D - Ide cez zastávky Sásovská cesta a Ďumbierska, ŠZŠ; Vynecháva zastávky Garbanka; Hlboká a Stará Sásová; Ide len po zastávku Rudlovská cesta, podjazd.
  • c - premáva len v dňoch školského vyučovania
  • Z - Ide len po zastávku Železničná stanica.