Cesta k nemocnici
Viestova
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 50
07
08 10 53 Z c
09 45
10 45 Z c
11 20
12 40
13
14 30
15 15 Z c 57
16
17 17
18 27
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23