Rooseveltova nemocnica
Viestova
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 30
07 02 D c 50
08 33 Z c
09 25
10 25 Z c
11 00
12 20
13
14 10 55 Z c
15 35
16 55
17
18 05
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • D - Ide cez zastávky Sásovská cesta a Ďumbierska, ŠZŠ; Vynecháva zastávky Garbanka; Hlboká a Stará Sásová; Ide len po zastávku Rudlovská cesta, podjazd.
  • c - premáva len v dňoch školského vyučovania
  • Z - Ide len po zastávku Železničná stanica.