Hviezdoslavova, Alpinka
Viestova
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07 02
08 22
09 57
10
11 32
12 52
13
14 42
15
16 07
17 27
18 37
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23