Zastávka:

Partiz. cesta, tlačiareň

Autobus
Regionálny autobus