Nám. S. H. Vajanského
Horný Harmanec
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 21
05 16 36 h
06 31
07 46
08 46 h
09
10 26 h
11
12 56 h
13 56
14 51 h
15 31
16 31 h
17 21
18
19 16
20
21 21
22 35
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 26
06
07 01 S
08 46 h
09
10
11 36 h
12
13 21
14 51 h
15
16
17 16
18
19 16
20
21 21
22 35 S
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • h - Zo zastávky Dolný Harmanec, ihrisko pokračuje v smere Horný Harmanec.
  • S - Ide len po zastávku Harmanec, Strelnica.