Šalková, otočka
Majer, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 00 A 50
06
07 04
08 25
09
10
11 05
12
13 15
14 35
15 55
16 30
17 15
18
19
20 25 22
21
22 53 S 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 00 A
06
07 05
08
09
10 10
11
12
13 00
14
15 55
16
17
18
19
20 25 76
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • A - Ide len po zastávku Autobusová stanica.
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • S - Ide len po zastávku SAD.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4