Šalková, Hronská
Majer, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 01 A 51
06
07 05
08 26
09
10
11 06
12
13 16
14 36
15 56
16 31
17 16
18
19
20 26 22
21
22 54 S 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 01 A
06
07 06
08
09
10 11
11
12
13 01
14
15 56
16
17
18
19
20 26 76
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • A - Ide len po zastávku Autobusová stanica.
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • S - Ide len po zastávku SAD.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4