Šalková, centrum
Majer, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 02 A 52
06
07 06
08 27
09
10
11 07
12
13 17
14 37
15 57
16 32
17 17
18
19
20 27 22
21
22 55 S 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 02 A
06
07 07
08
09
10 12
11
12
13 02
14
15 57
16
17
18
19
20 27 76
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • A - Ide len po zastávku Autobusová stanica.
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • S - Ide len po zastávku SAD.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4