Partiz. cesta, Mýto
Šalková, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 00
07 03
08
09 25
10
11 55
12
13 30
14 45
15
16
17 35
18 40
19
20
21 33
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 18
06
07 39
08
09
10
11 09
12
13
14 04
15
16
17 14
18
19
20
21
22 18
23