Šalková, rázcestie
Šalková, otočka
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 08
07 11
08
09 33
10
11
12 03
13 38
14 53
15
16
17 43
18 48
19
20
21 40
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 25
06
07 47
08
09
10
11 17
12
13
14 12
15
16
17 22
18
19
20
21
22 25
23