RSC
Môlča
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 11
06 18
07 43
08
09
10 13
11
12 37
13 48
14
15 08 43
16 33
17
18
19 38 22
20
21
22 16 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 18
07
08
09 13
10
11
12 13
13
14
15 08
16
17
18
19 38 76
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4