Majer, otočka
Môlča
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 08
06 15
07 40
08
09
10 10
11
12 34
13 45
14
15 05 40
16 30
17
18
19 35 22
20
21
22 13 22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 15
07
08
09 10
10
11
12 10
13
14
15 05
16
17
18
19 35 76
20
21
22
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • 22 - nepremáva 31.12.
  • 76 - nepremáva 24.12., 25.12., 31.12., 1.1. a 17.4