Úvod > Zmluvy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Dodávateľ
14.03.2019 Zmluva č. 98/2019/UZ VÚB Banka a.s.
14.03.2019 Dohoda o blankozmenke č. 164/2019/D VÚB Banka a.s.
06.09.2018 Dodatok č. 11 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
16.02.2018 Zmluva o vystavení záruky č. 16/2018 VÚB Banka a.s.
01.12.2017 Dodatok č. 10 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
21.02.2017 Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
09.01.2017 Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
06.10.2016 Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
12.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1081/2015/UZ VÚB Banka a.s.
19.10.2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1080/2015/UZ VÚB Banka a.s.
19.10.2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1081/2015/UZ VÚB Banka a.s.
19.10.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu č. 2071/2015/ZZ VÚB Banka a.s.
08.10.2015 Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
10.06.2015 Zmluva č. 17 - Dodatok č. 1 Ministerstvo ŽP SR
19.05.2015 Kúpna zmluva č. ELC/BUS/010/15 Škoda Electric a.s.