Zastávka:

Nám. S. H. Vajanského

Autobus
Regionálny autobus