Zastávka:

Badín, Kukučka č.d.365

Regionálny autobus