Úvod > Kalendár udalostí > Obmedzenia v PAL - Banskobystrický maratón

Obmedzenia v PAL - Banskobystrický maratón

Kalendár udalostí , 31 máj, 2022

Vážení cestujúci, 

v sobotu 4.6.2022 v čase od 13:00 hod. do 24:00 hodine dôjde z dôvodu konania Banskobystrického maratónu k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych komunikáciách. 

Prímestské autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami:

601451  

• Linka bude v čase od 13:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici, Plážové kúpalisko a Kyjevské námestie

 • Všetky zastávky v úseku trasy „Námestie slobody“ až „Poľná“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Partizánska cesta“, „Cesta k nemocnici“, „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“, „Nové Kalište“, Kyjevské námestie“ a „Moskovská, rázcestie“ 


601454

• Linka bude v čase od 14:08 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta, Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok

 • Všetky zastávky v úseku trasy „Národná“ až „Lazovná“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „29. augusta“, „Partizánska cesta“, „Cesta k nemocnici“, „Rudlovská cesta“, „Jesenský vŕšok“ a „Severná“


601455, 601463

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Zvolenskú cestu, Tesco

 • Všetky zastávky v úseku trasy „Štefánikovo nábrežie“ až „Sládkovičova“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

• Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „29. augusta“, „Partizánska cesta“, „Cesta k nemocnici“ a „Zvolenská cesta, TESCO“


601456  

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta

 • Zastávky „Námestie slobody“ a „Partizánska cesta“ nebudú v uvedenom čase obsluhované


601458  

• Spoje premávajúce medzi Magurskou a Zvolenom vynechajú všetky zastávky v úseku „Cesta k nemocnici“ až „Zvol. cesta, TESCO“ a budú premávať obchádzkou cez obchvat

 • Spoje premávajúce medzi Roos. nemocnicou a Zvolenom vynechajú všetky zastávky v úseku „Úrad PV SR“ až „Zvol. cesta, TESCO“ a budú premávať obchádzkou cez obchvat.


601462 

• Linka bude v čase od 14:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici

 • Zastávky „Nám. H. Vajanského“ a „Štefánikovo nábrežie“ nebudú v uvedenom čase obsluhované 


601468, 601469

• Linky budú v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok

 • Všetky zastávky v úseku trasy „Nám. H. Vajanského“ až „Lazovná“ nebudú v uvedenom čase obsluhované


Linky č. 601460, 601464, 601465, 601466, 601467, 601470 a 601471 budú premávať bez obmedzení.