Úvod > Zmeny a obmedzenia > Obmedzenia v MHD – Banskobystrický maratón – sobota 3.6.2023

Obmedzenia v MHD – Banskobystrický maratón – sobota 3.6.2023

Kalendár udalostí, Zmeny a obmedzenia , 23 máj, 2023

Vážení cestujúci,

v sobotu 3.6.2023 v čase od 13:20 hod. do 24:00 hod. dôjde z dôvodu konania Banskobystrického maratónu k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych komunikáciách. Trolejbusové a autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami:

č. linky

prijaté opatrenia

1

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a Strieborné námestie.

Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, “Švermova, ESC“, „Úsvit“ “, „Wolkerova“, „Úrad PV SR“ a „Plážové kúpalisko“ nebudú v uvedenom čase obsluhova-né.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach po obchádzkovej trase.

2

Linka NEBUDE v čase od 14:42 PREMÁVAŤ.

3

Linka bude v čase od 15:00 premávať iba v úseku Roosevel-tova nemocnica – Poľná, rázcestie.

Úsek Poľná, rázcestie – Vo-zovňa NEBUDE OBSLUHOVANÝ.

4

Linka NEBUDE v čase od 14:51 PREMÁVAŤ.

5

Linka bude v čase od 15:00 premávať iba v úseku Rooseveltova nemocnica – Poľná, rázcestie.

Úsek Poľná, rázcestie – TESCO NEBUDE OBSLUHOVANÝ.

6

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a Plážové kúpalisko.

Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, “Švermova, ESC“, „Úsvit“ a „Wolkerova“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach po obchádzkovej trase.
7

Linka NEBUDE v čase od 14:39 PREMÁVAŤ.

20, 29

Linky budú v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Ul. 29. augusta a zastavia na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase.

Zastávka „Námestie slobody“ nebude v uvedenom čase obsluhova-ná.

21

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez obchvat R1.

Zastávky „Cesta k nemocnici“, „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“ a „Slád-kovičova“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke „Zvolenská cesta, TESCO“ (upozornenie – linka bude zastavovať v opačnom smere ako obvykle!).

22

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez obchvat R1.

Zastávky Cesta k nemocnici“, „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“, „Sládkovičova“ a „Zvol. cesta, TESCO“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.
24

Linka bude v čase od 13:30 premávať obchádzkou popri Plážovom kúpalisku.

Zastávky „Európa SC“, „Nám. H. Vajanského“ a „Úsvit“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“ a „Wolkerova“.

26

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a obchvat R1.

Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Švermova, ESC“ a „Úsvit“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Cesta k nemocnici“, „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“ a „Wolkerova“.

28

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.

Zastávky „Námestie slobody“ a „Partizánska cesta“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

33

Linka bude v čase od 13:30 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko.

Zastávky „Námestie slobody“, „Európa SC“, „Nám. H. Vajanské-ho“, „Úsvit“, „Wolkerova“ a Úrad PV SR“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.34

Linka bude v čase od 13:20 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a zastaví na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase.

Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Európa SC“ a „Nám. H. Vajanské-ho“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

3536

Linky budú v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.

Zastávka „Námestie slobody“, nebude v uvedenom čase obsluhova-ná.

42

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.

Zastávky „Námestie slobody“ a „Partizánska cesta“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Železničná stanica“ a „29. augusta“.

43

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a zastaví na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase.

Zastávka „Námestie slobody“ nebude v uvedenom čase obsluhova-ná.


Linka 25, 97 a 100 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov.

Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky môže dôjsť ku meškaniu spojov MHD. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní ciest v uvedenom čase vyhradiť si väčšiu časovú rezervu.