Úvod > Oznamy > Bezplatné cestovné pre návštevnikov podujatia „NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ"

Bezplatné cestovné pre návštevnikov podujatia „NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ"

Oznamy , 09 máj, 2023

Vážení cestujúci,

v súvislosti s podujatím „Noc múzeí a galérií” v mestách Banská Bystrica a Zvolen dňa 13.5.2023, Mesto Banská Bystrica týmto dočasne upravuje výšku cestovného a dovozného pre návštevníkov podujatia, ktorí sa preukážu potvrdenou vstupenkou z múzea alebo galérie, ktoré cestujúci navštívili.

Nástup cestujúcich v zmysle tohto usmernenia je umožnený výhradne prvými dverami, pričom vodič cestujúcemu, ktorý sa takto preukáže, vydá evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou.


Doba platnosti usmernenia: 13.5.2023 od 16:00 do 24:00hod.