Úvod > Kalendár udalostí > Banskobystrický maratón - obmedzenia v doprave

Banskobystrický maratón - obmedzenia v doprave

Kalendár udalostí , 31 máj, 2022Vážení cestujúci

v sobotu 4.6.2022 v čase od 13:20 hod. do 24:00 hodiny dôjde z dôvodu konania Banskobystrického maratónu k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych komunikáciách

Trolejbusové a autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami:

1  

Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a Strieborné námestie

• Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, “Švermova, ESC“, „Úsvit“ “, „Wolkerova“, „Úrad PV SR“ a „Plážové kúpalisko“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

• Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach po obchádzkovej trase 


2

 • Linka NEBUDE v čase od 14:42 PREMÁVAŤ


 

• Linka bude v čase od 15:00 premávať iba v úseku Rooseveltova nemocnica – Poľná, rázcestie

• Úsek Poľná, rázcestie – Vozovňa NEBUDE OBSLUHOVANÝ


4  

• Linka NEBUDE v čase od 14:51 PREMÁVAŤ


5

• Linka bude v čase od 15:00 premávať iba v úseku Rooseveltova nemocnica – Poľná, rázcestie

• Úsek Poľná, rázcestie – TESCO NEBUDE OBSLUHOVANÝ


6

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a Plážové kúpalisko

• Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, “Švermova, ESC“, „Úsvit“ a „Wolkerova“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

• Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach po obchádzkovej trase


7

• Linka NEBUDE v čase od 14:39 PREMÁVAŤ


20, 29

• Linky budú v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Ul. 29. augusta a zastavia na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase

• Zastávka „Námestie slobody“ nebude v uvedenom čase obsluhovaná


21

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez obchvat R1

 • Zastávky „Cesta k nemocnici“, „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“ a „Sládkovičova“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

• Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke „Zvolenská cesta, TESCO“ (upozornenie – linka bude zastavovať v opačnom smere ako obvykle!)


22

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez obchvat R1

 • Zastávky Cesta k nemocnici“, „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“, „Sládkovičova“ a „Zvol. cesta, TESCO“ nebudú v uvedenom čase obsluhované.  


24

• Linka bude v čase od 13:30 premávať obchádzkou popri Plážovom kúpalisku

 • Zastávky „Európa SC“, „Nám. H. Vajanského“ a „Úsvit“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

• Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“ a „Wolkerova“


26

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a obchvat R1

 • Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Štadlerovo nábr.“, „Švermova, ESC“ a „Úsvit“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Cesta k nemocnici“, „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“ a „Wolkerova“. 


28

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta

• Zastávky „Námestie slobody“ a „Partizánska cesta“ nebudú v uvedenom čase obsluhované 


33

• Linka bude v čase od 13:30 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko

• Zastávky „Námestie slobody“, „Európa SC“, „Nám. H. Vajanského“, „Úsvit“, „Wolkerova“ a „Úrad PV SR“ nebudú v uvedenom čase obsluhované


34

• Linka bude v čase od 13:20 premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok a zastaví na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase

 • Zastávky „Námestie slobody“, „Štefánikovo nábr.“, „Národná“, „Európa SC“ a „Nám. H. Vajanského“ nebudú v uvedenom čase obsluhované 


35, 36

• Linky budú v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta

• Zastávka „Námestie slobody“, nebude v uvedenom čase obsluhovaná


42

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta

 • Zastávky „Námestie slobody“ a „Partizánska cesta“ nebudú v uvedenom čase obsluhované

 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Železničná stanica“ a „29. augusta“


43

• Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a zastaví na všetkých zastávkach na obchádzkovej trase

 • Zastávka „Námestie slobody“ nebude v uvedenom čase obsluhovaná.


Linka 25, 97 a 100 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov. Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky môže dôjsť ku meškaniu spojov MHD. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní ciest v uvedenom čase vyhradiť si väčšiu časovú rezervu.